JAN VAN SANTVLIET BVBA

LANDMETER EXPERT

Na zijn opleiding landmeter-expert te Mechelen start Jan Van Santvliet als assistent landmeter bij een gerenommeerd landmeetkantoor.

Enkele jaren later wordt hij aangesteld als landmeter bij een grote aannemer in de wegenbouw waar hij verder de nodige ervaring en zelfstandigheid uitbouwt.

In het jaar 2015 wordt de vennootschap Jan Van Santvliet bvba opgericht dat als onafhankelijk landmeetbureau fungeert.

Wij verlenen onze diensten aan aannemers, particulieren, overheden, architecten en notarissen.

Ik ben beëdigd voor de rechtbank van Antwerpen (LAN 12 1510) en sta ingeschreven op de federale tableau van Landmeters-experten van België.

Onze verschillende diensten kan U verder op deze site bekijken.

+
DIGITALE OPMETINGEN
  1. Opmetingen van bestaande toestand van een eigendom
  2. Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling
  3. Uitzetwerk positie en hoogtes van een ontwerp
  4. Grondverzet
  5. Architecturale opmetingen van gebouwen
  6. Muurovernames
+
VERKAVELINGEN

Verkavelen is het opdelen van een perceel, een deel van een perceel, of meerdere percelen in verschillende nieuwe percelen (ook loten genoemd) die daarna als aparte bouwgronden kunnen dienen.

+
ASBUILTDOSSIERS

Voor nieuw op te starten werken vanaf 1/1/2015 is men verplicht de opmaak van een asbuilt plan op te nemen in nieuwe bestekken.

+
PREKADASTRATIE

Bij het opstellen van een notariële akte van een gedeelte van één of meerdere kadastrale percelen dient steeds de referentienummer van het desbetreffende afbakeningsplan alsook de de nieuwe gereserveerde perceelsidentificatienummers te worden aangevraagd.

+
3D MACHINESTURING

Meer en meer aannemers/grondwerkers werken deze tijd op GPS aangestuurde machines. Wij leveren de digitale terreinmodellen (DTM) aan in Lambert ’72 coördinaten en TAW-hoogtes, volgens de wens van de klant.

+
PLAATPROEVEN

Een plaatbelastingproef of gewoon een plaatproef heeft tot doel de nodige gegevens te verkrijgen voor het beoordelen en controleren van het draagvermogen van de grond, ophoging of wegstructuur.

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerteWij zullen u zo spoedig mogelijk contacteren!