Bij het opstellen van een notariële akte van een gedeelte van één of meerdere kadastrale percelen dient steeds de referentienummer van het desbetreffende afbakeningsplan alsook de de nieuwe gereserveerde perceelsidentificatienummers te worden aangevraagd. Wij zorgen voor een afbakeningsplan volgens de norm van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie alsook een volledige aanvraag ter bepaling van de gereserveerde perceelsnummers.

Voorbeeld prekadastratie:

Download hier een voorbeeld van een prekadastratie