Een plaatbelastingproef of gewoon een plaatproef heeft tot doel de nodige gegevens te verkrijgen voor het beoordelen en controleren van het draagvermogen van de grond, ophoging of wegstructuur.

Bij deze proef wordt een stijve plaat met een bepaalde oppervlakte (200 cm², 750 cm²)  met een hydraulische vijzel in stappen belast.

Bij iedere belastingtrap wordt de zakking van de stijve plaat ten opzichte van de grond of wegstructuur gemeten. Aan de hand van deze zakking/zetting kan de kwaliteit van de verdichting of aanvulling worden beoordeeld of de elasticiteit van de ondergrond worden bepaald.