Voor nieuw op te starten werken vanaf 1/1/2015 is men verplicht de opmaak van een asbuilt plan op te nemen in nieuwe bestekken. Na deze werken moet door de aannemer een asbuilt plan worden aangeleverd volgens de GRB-skeletspecificaties. Dit plan wordt dan geïntegreerd in het bestaande GRB-plan. Wij meten het volledig nieuwe project op en zorgen voor de juiste GRB-configuratie.

Voorbeeld asbuiltplan:

Download hier een voorbeeld van een asbuiltplan